B
08 May 2013

Ima greške: restoran “Srpska Kruna” (Brestovačka Banja)

Koji kriterijum bi neko mesto trebalo da “ispunjava” da ga preporučimo za zaobilaženje? Ovaj “restoran” nije pomogao rešavanju dileme – na keca je zabio dno u gotovo svim kategorijama, Jedine dve stvari koje valjaju su lokacija – mora se priznati da je prijatno sedeti u hladu, iznad rečice – i

0