thCAVU2QOG
13 Mar 2015

Royal Taxi (Podgorica)

Nedavno sam boravio nekoliko dana u Podgorici. Razlog putovanja – posao. Neposredno pred put, upitao me kolega da li sam obezbedio transfer od aerodroma do hotela. Reko’ jok. Naravno, sledilo je logično potpitanje – pa hoćeš li da te taksisti tamo ošišaju kao ovcu? Pošto sam već ispao ovca u očima kolege, a da

1