rocky
21 Nov 2012

Rocky

Sedim nedavno sa dva poznanika na kafi i dotaknemo se teme o filmovima. Ne znam zašto, ali svaki put kada se povede razgovor o filmovima među ljudima koji nisu posebno bliski, svako od učesnika počinje da razglaba o Odiseji u svemiru 2001. Slažem se da je film dobar, da ima

0