58052135123b1a843b6c355807329_v4 big
30 Aug 2013

Banja Eržebet (Morahalom,Madjarska) – nudistički deo

Kao što sam napisao u tekstu Ada Bojana, pre nego što smo skupili hrabrost da se uputimo na pravu nudi plažu ‘iskustvo’ smo skupljali u inostranim banjama. U početku bez supruge u Termema Čatež, a zatim zajedno sa njom u banji Eržebet u selu Morahalom, udaljenom desetak kilometara od Szegedina (za

12