Linkovi i saveti

Južnoafrička muškatla –tradicionalni biljni lek za tretman respiratornih infekcija

napisala : mr.ph, Tatjana Milošević, Apoteka MELEM

U poslednje vreme zabeleženo je povećanje učestalosti respiratornih oboljenja koje je pre svega prouzrokovano stalnim povećanjem nivoa zagađenosti životne sredine. Zbog ovoga od velikog značaja je blagovremena dijagnoza, efikasna terapija i preventiva bolesti gornjih disajnih puteva. Najčešci razlozi za nastanak respiratornih oboljenja su: zagađenost atmosferskog vazduha, povećanje broja pacijenata sa alergijama, pušenje, epidemije gripa, pad imuniteta organizma, povećanje rezistencije mikroorganizama usled neadekvatne i neracionalne primene antibiotika kao i nizak nivo zdravstvene kulture određenog dela stanovnistva- ne poštovanje saveta koji vode jačanju otpornosti organizma (zanemarivanje fizičke aktivnosti, ne vođenje računa o načinu ishrane).

N ajčešće korišćeni lekovi u terapiji respiratornih oboljenja su antibiotici. Zbog preterane upotrebe antibiotika došlo je do pojave otpornosti bakterija na ove lekove, koja predstavlja veliki problem.

Pojavu i širenje rezistencije među bakterijama nažalost ne možemo sprečiti. Možemo je ograničiti, usporiti, pratiti i donekle kontrolisati.

Jedan od načina borbe sa ovim problemom je upotreba biljnih lekovitih proizvoda kada god je to opravdano . Biljni lekoviti proizvodi se danas sve više upotrebljavaju i njihova bezbednost je od velikog značaja za javno zdravlje .

Šta je Južnoafrička muškatla , kome i kada se preporučuje?

Južnoafrička muškatla je tradicionalni biljni lek koji se koristi prvenstveno u terapiji prehlade, ali i drugih respiratornih infekcija.

U upotrebi je u tradicionalnoj medicini od 1920. godine. U našoj zemlji se pojavila ove godine. Registrovana je kao tradicionalni biljni lek koji predstavlja ekstrakt korena južnoafričke muškatle i dostupan je u obliku kapi. Lek je namenjen  tretmanu manjih zdravstvenih tegoba, ne samo kod odraslih bolesnika već i u pedijatriji. U apotekama se nalazi u obliku kapi i pogodan je za primenu kod dece od navršenih 6 godina. Veliki značaj za sigurnost primene ovog leka, posebno kod dece, ima njegova visoka bezbednost i činjenica da ne stupa u interakcije sa drugim lekovima kao i odsustvo neželjenih dejstava.

Glavni efekt ovog leka je antimikrobni , imunomodelirajući , antivirusni i antiinlamatorni . Za njegova simptomatska dejstva, od velikog značaja je njegov mukolitički efekat .

Osnovne aktivne supstance južnoafričke muškatle su fenolne supstance: kumarini, flavonoidi i fenolne kiseline.

Južnoafrička muškatla slika

Primena u  terapiji prehlade

Lek se najduže primenjuje za ovaj problem , deluje na ublažavanje simptoma i skraćenje trajanja prehlade.

Najbolje  je proučeno delovanje na:

  • Simptome kašlja i iskašljavanja
  • Povišenu temperaturu
  • Nazalne simptome

Kada je u pitanju samolečenje prehlade, koje je najbezbednije sprovoditi po savetu apotekara, uvek treba imati  na umu da, ako se simptomi prehlade ne ublaže ili ne povuku u roku od 7 dana, treba  se obrati  lekaru. Lečenje ne treba da traje duže od 3 nedelje.

Mnogobrojna međunarodna klinička istraživanja dokazala su efikasnost i bezbednost primene lekova u osnovi kojih je ekstrakt južnoafričke muškatle. Ovaj lek može značajno da pomogne u ublažavanju simptoma  akutnog i hroničkog bronhitisa, tonzilitisa i faringitisa, rinitisa, sinuzitisa, a takođe i u slučaju udružene patalogije uha, grla i nosa kod odraslih.

Za kraj ovog teksta ostaje da se odgovori na pitanje – kada i ko treba  da pije lek na  bazi južnoafričke muškatle? Moja preporuka bi bila: svi stariji od 6 godina koji osete prve simptome u cilju ublažavanja istih i skraćenja trajanja bolesti.

Pharmaceutical Balkans doo -

Balkan Job 2016 naslovna
Previous post

Od Cannonball trka do Balkan Job -a

2-ga trka šampionata Srbije
Next post

Drift: Druga Trka Šampionata Srbije (Mladenovac,02/03.septembar2016)